Nemer Haddad ger tips för ökad personlig säkerhet under affärsresan

När du reser i tjänsten kan riskerna mot dig direkt och indirekt vara högre än om du reser som privatperson. Detta kan såklart bero på olika saker. En sak kan vi dock vara klara över, vilket är att en genomgående låg profil kan bidra till en högre säkerhet. Att vara en i mängden, precis som en privatresenär har många gånger visat sig vara en lyckad modell.

Många destinationer som affärsresenärer åker till kan vara klassade som “högriskländer”. Men när vi talar just risker innebär detta i en del fall också möjligheter till lönsamma affärer. Men även länder som idag är klassade som ”säkra” och turistinriktade kan plötsligt bli otrygga och äventyra resenärens säkerhet.

Oavsett vilket finns det ett antal saker som du kan göra innan avresa för att öka ditt riskmedvetande.  Någon vecka innan avresa bör du följa nyhetsrapporteringen från just den region och eller destination som du ska resa till. På så vis kan du eventuellt identifiera olika ”triggers” för om läget kan komma att utvecklas negativt. Besök olika resebloggar och sajter samt olika biståndsorgans hemsidor. Där kan du många gånger få tillgång till färsk och lokal information från t.ex. backpackers.

Du bör, om möjligt, välja ett hotellrum som ligger på mellanplan och ut mot en väg. Du vill inte bo för långt ner och riskera att någon gör inbrott på rummet. Inte heller vill du bo för högt upp med anledning av evakueringsbegränsningen. Anledningen till att du bör eftersträva att bo mot en gata är att i händelse av brand kommer många gånger inte brandbilen/stegbilen in på ”poolområdet”. Tänk på att du vill bli nådd av en brandbilsstege dit upp du bor.

Du bör dessutom innan avfärd upprätta en såkallad färdplan. Denna syftar till att ge de där hemma (privat eller bolaget) en chans att till vis del följa din färd men även kunna agera om det inträffar någon under din resa och där man inte når dig. Du kan t.ex. fixa detta på www.daffla.com helt utan kostnad. Där kan du dessutom sätta upp en färdövervakare.

Under din resa bör du hålla låg profil. Du bör även ta bort eventuella företagsbeteckningar på resväskor, ryggsäckar datorer mm. Det företag som du representerar kan ena stunden vara accepterat lokalt men även snabbt i händelse av oroligheter bli föremål för diverse olika angrepp. Undvik att prata affärer av känsligare karaktär på allmän plats då det finns risk för överhörning. Förslagsvis kan du/ni genomföra dessa typer av samtal på hotellrummet och för att störa ut eventuell avlyssning, sätt på duschen och tv på rummet.

Om du ska hyra bil, se till att den är försäkrad. Du bör också tillse att det finns 1:a hjälpenutrustning. Du kan inte förvänta dig att lokala undsättningsresurser har samma utryckningstid som i Sverige. När du framför fordonet bör försöka planera din bilkörning så att du håller den i rullning hela tiden. Håll samtliga dörrar låsta och va restriktiv mot att stanna och hjälpa personer i ”nöd”. Om du tror att någon förföljer dig, kör till närmaste polisstation eller plats men många människor.

Fortsättning följer.

/Nemer Haddad

Säkerhetsrådgivare

Advertisement
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s